"AzVarvara"

AZ VARVARA” MMC-nin Mingəçevir balıqartırma
və balıqyetişdirmə elm-istehsalat kompleksi

Akvakultur növləri

Əmtəə-balıqçılıq fəaliyyətinin əsas məqsədləri aşağıdakılardır

Inkubasiya

Körpə və cavan balıq yetişdirilməsi

Əmtəə balıqların yetişdirilməsi

Qara Kürünün İstehsalı

Bioresursların bərpası