Məhsullarımız

Balıq

Akvakultur üsulu ilə yetişdirilmiş nərəcinsli balıqlar və onlardan hazırlanmış məhsullar
Akvakultur üsulu ilə yetişdirilmiş axçalı balıqlar və onlardan hazırlanmış məhsullar

Balıq məhsullarımız təzə və dondurulmuş haldadır.